Modne Ciuszki

Temat: Jak oprzeć się Zielonoświątkowcom
Jedno z najbardziej znanych wyznań w Polsce i na świecie tzw. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wprowadził do swoich nauk, prawdopodobnie w 1872 r., podział na pokarmy czyste i nieczyste oraz związany z tym zakaz spożywania tych drugich (dotyczy to też np. wyznań: Jednota Braci Polskich i Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego). Na indeksie znalazła się np. wieprzowina. Dlatego adwentyści potępiają wszystkich, którzy ją spożywają, warunkując tym zbawienie. Między innymi z tego powodu niektórzy znawcy adwetyzmu zaliczają te ugrupowanie do sekt.
Źródło: forum.duszpasterz.pl/viewtopic.php?t=272Temat: Religia naukowo
...większość wyznań chrześcijańskich uznaje jednego Boga trój osobowego wskazując na wypowiedzi Boga w liczbie mnogiej z Genesis 1:26, 3:22, 11:6-7, a także Izajasza 6:8 oraz Ozeasza 12:4(5). Innymi słowy, dla wyznawcy judaizmu kult Jezusa jest bałwochwalstwem, gdyż jest On postrzegany nie jako wcielenie samego Stwórcy, Boga Izraela, lecz jako stworzenie. Istnieje wiele wspólnot chrześcijańskich np. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego, Jednota Braci Polskich odrzucających boskość Jezusa z Nazaretu, a traktujących go jako człowieka - Mesjasza obiecanego Żydom w proroctwach. Są również drobne grupy chrześcijan odrzucające tzw.preegzystencję Jezusa i uznające Jezusa za syna Miriam i Josefa, urodzonego w Betlejem jako obiecanego Mesjasza Izraela. Ponadto niektórzy chrześcijanie uważają Jezusa za wcielenie samego Boga Jahwe. Innymi słowy, wielokrotnie z powodu...
Źródło: forum.twoj.net/viewtopic.php?t=2752


Temat: Unitarianie
Kontaktowałem się z tymi ludźmi. Rafał to ciekawe co piszesz. "Tymi" to z którymi? Powiedz jasno z kim się kontaktowałeś? Jedyni Bracia Polscy legalni to Jednota Braci Polskich. Oni na pewno wiedzą kto to Chrystus i Zbawiciel. Znam kilka osób, którzy są sympatykami BP i to czasami. Bo niektóre ich publikacje wcale nie świadczą o tym, że popierają BP. NP. Bracia Polscy z lat "Rakowskich" mieli podstawę swojej wiary opartą na: sola scriptura .Dowodem tego jest Katechizm Rakowski. Myślę że te korzenie BP są podstawą i fundamentem obecnej przynależności do zborów BP. Inni to mogą by...
Źródło: chrzescijanie-braciapolscy.pl/viewtopic.php?t=81


Temat: ARIANIE, BRACIA POLSCY, JEDNOTA
...o pomoc w zrozumieniu prawdziwej objawionej nauki Apostołom...widziałem niechęć a nawet nienawiść wzajemną miedzy różnymi odłamami chrześcijaństwa i byłem przerażony...Bóg dał mi miłość nie tylko do zielonoświątkowców z którymi zaczynałem swą drogę ale szanowałem i miłowałam również tych których niektórzy nazywaja tu "fałszywymi braćmi" czy "heretykami" jak np. Adwentyści dnia siódmego, Jednota braci Polskich czy nawet Świadkowie JHWH ...przez kilka lat ze łzami w oczach czytałem Biblię wołałem do Pana prosiłem o zrozumienie wielu kontrowersyjnych tematów które tak dzielą...Temat Trójcy był chyba najpoważniejszy ...jako członek Hare Krishna byłem mocno nauczany i przekonany że choć Bóg jest jedną Najwyższą osobą to istnieje jako (Wishnu, Brahma i Siwa) itp o czym nie warto pisać...poświęciłem kilka lat na...
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=777


Temat: Chrześcijanka do Żydów
np. w Polsce: Jednota Braci Polskich Zrzesz. Wolnych Badaczy Pisma Św. Swiecki Ruch Misyjny "Epifania" Chrześcij. Zbór Świadkow J. Wspólnota Unitarian Uniwersalistów Kosćiół Unitariański Stow. Badaczy Pisma Św.
Źródło: fzp.net.pl/forum/viewtopic.php?t=289


Temat: Powtórka z Prawa i Przymierza
to znaczy, że najpierw krótki wstęp ideologiczny ma być? "bracia polscy"/arianie/sycynianie/ jednota braci polskich ruch nie jest nowy, ale odnowiony bo jak podają chociażby źródła historyczne dot. reformacji (za prof. J.Tazbirem) są oni odłamem kalwinizmu, ale bardzo radykalnym (odrzucili identyfikację z protestantyzmem i chrześcijaństwem głównie ze względu na ich trynitarny charakter- dot. trójjedyności BOGA) a zatem są to monoteiści (unitarianie, antytrynitarze) NIE wierzą, że Jeszua był JHWH Zbawicielem...
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=779


Temat: ARIANIE, BRACIA POLSCY, JEDNOTA
...itp."... Jednak nie zdawałem sobie wtedy nawet sprawy że chodzi o naszą obecność na stronie "Jednota dla racjonalisty"...kompletnie nie wiedziałem że taka strona istnieje a tym bardziej że Pomoc Duchowa jest tam wymieniona...kiedy ktokolwiek mówił mi o naszych powiązaniach coś o Arianach, Braciach Polskich itp (o których prawie nic nie wiem a tylko to że w większości nie wierzyli w dogmat trójcy) myślałem że kojarzy się nas z Jednotą Braci Polskich z Wrocławia wśród których mamy kilku przyjaciół ale teologicznie różni mnie kilka tematów z ich nauką ( nie uznaję np. święcenia szabatu jako warunku koniecznego do zbawienia dla nawróconych z pogan)...ale to inny temat...byłem z żoną w szoku kiedy dziś po raz pierwszy znalazłem i przejrzałem strone -"Jednota dla realisty"...co to jest pomyślałem...i przypomniałem sobie że kilkanaście lat...
Źródło: ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?t=777


Temat: Unitarianie
Kim byli historyczni Bracia - wszyscy wiemy, ale dzisiaj Bracia Polscy kojarzą się z Jednotą Braci Polskich - mesjanistycznymi synagogami. Nie wiem, czy jest sens podłączać się pod zastrzeżoną prawnie nazwę i tłumaczyć wszystkim, że naprawdę nie jesteśmy obrzezani : ))) Może pozostańmy przy zrozumiałej nazwie : unitarianie.
Źródło: chrzescijanie-braciapolscy.pl/viewtopic.php?t=81