Modne Ciuszki

Temat: Przewody
Rezystywność Z Wikipedii Rezystywność (oporność właściwa) to miara oporu z jakim materiał o danych wymiarach przeciwstawia się przepływowi prądu elektrycznego. Rezystywność jest zazwyczaj oznaczana jako ρ (mała grecka litera rho). Jednostką rezystywności w układzie SI jest om⋅metr (1 Ωm). Odwrotność rezystywności to konduktywność. Rezystywność określa wzór na zależność rezystancji przewodnika od jego wymiarów: R = ρ*l/s Z czego wynika: ρ = R*s/l gdzie: R - rezystancja, S - pole przekroju poprzecznego elementu, l - długość elementu. Rezystywność jest wielkością charakterystyczną dla substancji w...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=2344