Modne Ciuszki

Temat: Zadanie z Historii - 10.10.2006
Czołowymi przedstawiciele oświecenia w Polsce: - S. Konarski – pisarz polityczny, pedagog, reformator szkolnictwa, pijar. Zwalczał liberum veto. Opracował i wydał zbiór praw polskich „Volumina legum”. - H. Kołłątaj – pisarz, polityk, filozof, reformator szkół, duchowny. - S. Staszic – uczony, filozof, wybitny działacz i pisarz polityczny, ksiądz, czołowy przedstawiciel obozu reform w okresie...
Źródło: 2a1.fora.pl/a/a,28.html