Modne Ciuszki

Temat: polityka społ, zdrowie publ
...jednorazowego jest wyrazem bezradności profesjonalistów wobec problemów społecznych i nosi nazwę a. strategii edukacyjne b. strategii zmniejszania szkód c. strategii interwencyjnej d. strategii alternatywnej 19.Zabezpieczenia społeczne nie mające charakteru powszechnego i nie opierające się na środkach publicznych to: a. ubezpieczenia społeczne b. ochrona zdrowia c. otwarty fundusz emerytalny d. rehabilitacja inwalidów 20.Czym jest program promocji zdrowia? a. zaplanowaną interwencją mającą na celu wzmacnianie zasobów zdrowia indywidualnych osób oraz określonych grup b. ewaluacją działań podejmowanych w celu dokonania zmian w programie c. monitorowaniem osiągnięć założonych w programie dla celów zdrowotnych d. wysiłkiem wyłącznie pracowników służby zdrowia na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej społeczności lokalnej 21.Obowiązującym...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=193Temat: SPECJALIZACJA ONKOLOGICZNA
...w Polsce -o ile zwiększy się czynność serca jeśli temp. wzrośnie o 1 stopień -jaka jest rola piel. przy przygotowaniu pacjenta do nakłucia otrzewnej -które narządy najbardziej uszkadza radioterapia -jeśli chora wymiotuje co 8h jaką drogą odżywiamy -kto może przystąpić do Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych -ułożenie chorego po niedowładzie prawostronnym -działanie Neupogenu -cytostatyki kardiotoksyczne -neutropenia - program promocji zdrowia na lata 2007-2015 -gdzie wysłuchasz szmer oskrzelowy -co to jest zapadalność -co to jest orchidectomia -jaki procent mężczyzn choruje na raka sutka -jakie badanie oceni cechę T w czerniaku -metoda Donamediana -jakich powikłań obawiamy się najbardziej po usunięciu płuca To tyle co na dzień dzisiejszy przychodzi mi do głowy.Niewiele ale zawsze coś.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=269


Temat: Pielęgniarstwo rodzinne CKPPiP
...prawidłowe. Zadanie 21. Lustracja terenowa jest specyficzną formą: A. wywiadu ukierunkowaną na określenie zasobów ludzkich społeczności lokalnej , B. obserwacji ukierunkowaną na określone cechy f izycznego środowiska danego rejonu, C. pomiarów ukierunkowaną na określenie potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej , D. analizy dokumentów ukierunkowaną na określenie potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej . Zadanie 22. Skuteczny program promocji zdrowia w społeczności lokalnej powinien: A. koncentrować się na edukacji indywidualnej , B. koncentrować się na edukacj i grupowej, C. koncentrować się na aktywizacj i , D. ł ączyć edukację grupową z aktywizacją. Zadanie 23. Potencjał społeczności lokalnych to także: A. świadomość zdrowotna liderów, B. świadomość zdrowotna grup społecznych, stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych, C....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=493


Temat: [GOP] Ujemny bilans demograficzny
...kardiologia inwazyjna oraz oddział onkologiczny - mówi Zbigniew Grzywnowicz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. Na szczęście w Jaworznie jest dużo lepiej. Miasto na programy profilaktyczne w ubiegłym roku wydało ponad 1,3 mln zł i wszystkie pieniądze zostały wykorzystane. W tym roku miasto wyda ok. 200 tys. zł więcej. - Ważne są dla nas programy zapobiegające otyłości dzieci i młodzieży oraz pilotażowy program promocji zdrowia w miejscu pracy - mówi Gabriela Guzgan z jaworznickiego magistratu. Piotr Sobierajski - POLSKA Dziennik Zachodni
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=306


Temat: SPECJALIZACJA Z RATOWNICTWA
...promocji zdrowia: a)edukacja zdrowotna b)zapobieganie chorobom c)lokalna polityka zdrowotna d)wszystkie z wymienionych. 80. Edukacja zdrowotna to: a)proces, w którym ludzie uczą się, jak dbać o własne zdrowie i zdrowie społeczności, w której żyją, b)informowanie ludzi o czynnikach szkodliwych dla zdrowia c)nauka o sposobach i metodach profilaktyki zdrowotnej, d)oddziaływanie na ludzi w sprawach dotyczących zdrowia. 81. Przygotowujesz program promocji zdrowia, powinien on zawierać: a)nazwę programu. b)uzasadnienie realizacji, c)cele główne i szczegółowe, d)wszystkie z wymienionych 82. Cele szczegółowe programu powinny być: a)mierzalne b)osiągalne i realistyczne c)nie określone w czasie d)prawidłowe a i b. 83. Metody nauczania wg Kupisiewicza: a)oglądowe, słowne, praktyczne, b)podające, problemowe, eksponujące c)gry problemowe, gry dydaktyczne, metody...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=646